glow-backgorund

May 27, 2024

Podporujeme ParaCENTRUM Fenix

Podpora hodnôt a handicapovaných

blog-image

V dnešnej dobe, kedy technológie zohrávajú kľúčovú úlohu v našich každodenných životoch, je dôležité, aby firmy neustále hľadali spôsoby, ako využívať svoje produkty na podporu dobrých vecí. Spoločnosť GChat, líder v oblasti chatbotových technológií, si uvedomuje, že ich inovácie môžu priniesť skutočnú zmenu v spoločnosti. Preto sa rozhodla poskytnúť svoj produkt zdarma ParaCENTRU Fenix, organizácii, ktorá hrá kľúčovú úlohu v podpore ľudí s poškodením miechy.


O ParaCENTRU Fenix

Brnenský spolok ParaCENTRA Fenix, založený v roku 2004 vozíčkarmi, je jedinou organizáciou zaoberajúcou sa spinálnou problematikou na Morave. S motom „Roztáčame život naplno!“ sa snažia pomôcť ľuďom po poškodení miechy viesť aktívny a plnohodnotný život. Ich hlavným cieľom je podporiť samostatnosť klientov, uľahčiť prechod z inštitucionálnej starostlivosti do domáceho prostredia, pomôcť im a ich rodinám akceptovať novú životnú situáciu a podporiť ich pri návrate na pracovný trh.


Komplexné služby pre vozíčkarov

ParaCENTRUM Fenix ponúka širokú škálu služieb, vrátane fyzioterapie, ergoterapie, bezbariérovej prepravy, osobnej asistencie a sociálnej rehabilitácie. Sociálna rehabilitácia zahŕňa poradenstvo v oblasti odstraňovania bariér, pomôcok, intímneho života a psychologickej starostlivosti. Ďalej funguje ako požičovňa kompenzačných pomôcok a šíri osvetu do škôl, kde sa študenti učia predchádzať úrazom a ako sa vyrovnať s následkami úrazov.


GChat a jeho záväzok k podpore

GChat verí v silu technológií, ktoré môžu uľahčiť a zlepšiť životy ľudí. Rozhodnutie poskytnúť svoj produkt ParaCENTRU Fenix zdarma je výrazom ich záväzku k podpore dobrých vecí a hodnôt. Týmto krokom GChat dúfa, že prispeje k zvýšeniu efektivity a dostupnosti služieb pre handicapované osoby.


Ako chatbot GChat pomáha

Implementácia chatbotu GChat umožňuje ParaCENTRU Fenix lepšie komunikovať s ich klientmi. Chatbot je schopný odpovedať na bežné otázky, poskytovať informácie o službách a uľahčovať proces rezervácie služieb. Vďaka tomu sa zamestnanci ParaCENTRA môžu viac sústrediť na priamu pomoc klientom, čo zvyšuje celkovú efektivitu organizácie.


Príklady použitia chatbotu

  • Rezervácia služieb: Klienti môžu jednoducho rezervovať fyzioterapie, ergoterapie a ďalšie služby prostredníctvom chatbota.
  • Informácie o službách: Chatbot poskytuje rýchle a presné informácie o dostupných službách, čo šetrí čas klientom aj zamestnancom.
  • Podpora a poradenstvo: Chatbot je schopný poskytnúť základné rady a odkazy na ďalšie zdroje, čo uľahčuje prístup k informáciám pre klientov.


Hodnoty GChat

GChat sa zaväzuje k podpore inkluzivity a rovnosti. Verí, že každý človek by mal mať prístup k technológiám, ktoré môžu zlepšiť jeho život. Poskytnutím svojho produktu ParaCENTRU Fenix GChat ukazuje, že technológie môžu byť využité nielen pre komerčné účely, ale aj pre podporu a zlepšenie životných podmienok zraniteľných skupín.


Záver

Spolupráca medzi GChat a ParaCENTROM Fenix je príkladom toho, ako môže technológia slúžiť spoločnosti. Vďaka tejto iniciatíve môžu ľudia s poškodením miechy získať lepší prístup k potrebným službám a podporu, ktorú potrebujú pre plnohodnotný život. GChat týmto krokom nielen podporuje dobrú vec, ale aj inšpiruje ďalšie firmy, aby využívali svoje technológie pre pozitívnu zmenu vo svete.

line
GCHAT LOGO

Newsletter

Prihláste sa a nezmeškajte najnovšie aktualizácie systému a novinky zo sveta umelej inteligencie.

Kontakt

Close s. r. o.

Strategy4boost s. r. o.

Doležalova 3424/15C, 821 04 Bratislava

green line

Slovenská republika

+421 907 151 118

info@gchat.sk

green line

Investor related

investor@gchat.sk

green line

Ďalšie odkazy

Blog

green line

Ďalšie projekty

green line

Partneri

AllTheBest

instagramtwitterfacebook

Ochrana osobných údajov

© 2023 - 2024 AI ChatBot GCHAT | All rights reserved.