glow-backgorund

May 27, 2024

Podporujeme ParaCENTRUM Fenix

Podpora hodnôt a handicapovaných

blog-image

V dnešnej dobe, kedy technológie zohrávajú kľúčovú úlohu v našich každodenných životoch, je dôležité, aby firmy neustále hľadali spôsoby, ako využívať svoje produkty na podporu dobrých vecí. Spoločnosť GChat, líder v oblasti chatbotových technológií, si uvedomuje, že ich inovácie môžu priniesť skutočnú zmenu v spoločnosti. Preto sa rozhodla poskytnúť svoj produkt zdarma ParaCENTRU Fenix, organizácii, ktorá hrá kľúčovú úlohu v podpore ľudí s poškodením miechy.


O ParaCENTRU Fenix

Brnenský spolok ParaCENTRA Fenix, založený v roku 2004 vozíčkarmi, je jedinou organizáciou zaoberajúcou sa spinálnou problematikou na Morave. S motom „Roztáčame život naplno!“ sa snažia pomôcť ľuďom po poškodení miechy viesť aktívny a plnohodnotný život. Ich hlavným cieľom je podporiť samostatnosť klientov, uľahčiť prechod z inštitucionálnej starostlivosti do domáceho prostredia, pomôcť im a ich rodinám akceptovať novú životnú situáciu a podporiť ich pri návrate na pracovný trh.


Komplexné služby pre vozíčkarov

ParaCENTRUM Fenix ponúka širokú škálu služieb, vrátane fyzioterapie, ergoterapie, bezbariérovej prepravy, osobnej asistencie a sociálnej rehabilitácie. Sociálna rehabilitácia zahŕňa poradenstvo v oblasti odstraňovania bariér, pomôcok, intímneho života a psychologickej starostlivosti. Ďalej funguje ako požičovňa kompenzačných pomôcok a šíri osvetu do škôl, kde sa študenti učia predchádzať úrazom a ako sa vyrovnať s následkami úrazov.


GChat a jeho záväzok k podpore

GChat verí v silu technológií, ktoré môžu uľahčiť a zlepšiť životy ľudí. Rozhodnutie poskytnúť svoj produkt ParaCENTRU Fenix zdarma je výrazom ich záväzku k podpore dobrých vecí a hodnôt. Týmto krokom GChat dúfa, že prispeje k zvýšeniu efektivity a dostupnosti služieb pre handicapované osoby.


Ako chatbot GChat pomáha

Implementácia chatbotu GChat umožňuje ParaCENTRU Fenix lepšie komunikovať s ich klientmi. Chatbot je schopný odpovedať na bežné otázky, poskytovať informácie o službách a uľahčovať proces rezervácie služieb. Vďaka tomu sa zamestnanci ParaCENTRA môžu viac sústrediť na priamu pomoc klientom, čo zvyšuje celkovú efektivitu organizácie.


Príklady použitia chatbotu

  • Rezervácia služieb: Klienti môžu jednoducho rezervovať fyzioterapie, ergoterapie a ďalšie služby prostredníctvom chatbota.
  • Informácie o službách: Chatbot poskytuje rýchle a presné informácie o dostupných službách, čo šetrí čas klientom aj zamestnancom.
  • Podpora a poradenstvo: Chatbot je schopný poskytnúť základné rady a odkazy na ďalšie zdroje, čo uľahčuje prístup k informáciám pre klientov.


Hodnoty GChat

GChat sa zaväzuje k podpore inkluzivity a rovnosti. Verí, že každý človek by mal mať prístup k technológiám, ktoré môžu zlepšiť jeho život. Poskytnutím svojho produktu ParaCENTRU Fenix GChat ukazuje, že technológie môžu byť využité nielen pre komerčné účely, ale aj pre podporu a zlepšenie životných podmienok zraniteľných skupín.


Záver

Spolupráca medzi GChat a ParaCENTROM Fenix je príkladom toho, ako môže technológia slúžiť spoločnosti. Vďaka tejto iniciatíve môžu ľudia s poškodením miechy získať lepší prístup k potrebným službám a podporu, ktorú potrebujú pre plnohodnotný život. GChat týmto krokom nielen podporuje dobrú vec, ale aj inšpiruje ďalšie firmy, aby využívali svoje technológie pre pozitívnu zmenu vo svete.

line-2
logo-footer

Newsletter

Prihláste sa a nezmeškajte naše najnovšie aktualizácie systému a novinky zo sveta AI ChatBotov.

Kontakt

Onlinesvet s.r.o.

Seberíniho 482/1, Bratislava

green

Slovenská republika

+421 907 151 118

info@gchat.sk

green-2

Investor related

investor@gchat.sk

green-2

Ďalšie odkazy

Blog

green-2

Ďalšie projekty

WhatsApp Bulk

WaveNet

InClub

green 6

Partneri

AllTheBest

instagramtwitterfacebook

Ochrana osobných údajov

© 2023 - 2024 GCHAT 3.0 | All rights reserved.