Hlavné výhody
ChatBota

icon-glow

Zber kontaktov

Z dlhodobého analyzovania dát našich existujúcich zákazníkov sme dospeli k výsledkom, že zber telefónnych čísel a emailových adries je cez AI chat formulár násobne úspešnejší než formulár na webovej stránke.